Какво извършва барокамерата?

барокамера

Възможности на Хипербарната камера

Барокамерите за кислородна терапия са изработени, с цел да се позволи безопасно и ефективно пациентите в тях да вдишват 100% напълно чист кислород в среда с дадено налягане. През 1962 г.. са направени модификации и подобрения по функциите на камерата, за да може тя напълно да отговаря на стандартите и изискванията на естетичните практики на хипербарното лечение. Днес новите хипербарни камери намират значително приложение при лекуване на много заболявания.

Типове хипербарни камери

В света има най-различни типове барокамери като 2-та най-популярни варианти са мултиплейс и моноплейс – с други думи това са камери за индивидуални и групови сеанси. Разликата между двете барокамери, освен размерите и в общия брой пациенти е и в устройството им. Тези за индивидуална терапия обикновено са като совалки, в където хората лягат на легло и са затворени в тях, след това се повишава налягането като се пуска 100 процента кислород в капсулата. При груповите камери специфичното е, че пациентите се позиционират на комфортни седалки, като реалния брой на хората зависи от големината на капсулата. Те би могло да са от Шест до дванадесет човека. Друга особеност при големите камерите е, че те биха могли да са с две или повече отделни секции, и да са с различно налягане, или в първата може да е по-високо, а в другата по-малко, всичко зависи от общото състояние на пациентите. Всички хипербарни камери имат 3 главни компонента – главна камера (съд под налягане), генератор на налягането (бутилка или компресор с газ под високо налягане) и сбит кислород със система за обдишване или такава за контролиране на налягане.

Приложение на налягането в барокамерата

Докато компресорът работи атмосферното налягане в барокамерата се вдига. Неминуемо след като стигне исканото ниво, в камерата започва да се освобождава кислород. Налягането се покачва и тялото на пациента е подложено на високо съдържание на кислород и натиск, а това поддържа и стимулира здравословния растеж и функциите на клетките.

Нежелани реакции на барокамерата

Лекуването с кислород в хипербарната камера обикновено са безопасни и трудно ще може да отбележим, че има някакви значителни странични ефекти. Всички хипербарни камери разполагат с опции за атмосферното налягане, което при нужда може моментално да се намали. Може би един от страничните ефекти е дискомфорта в ушите, като изчезва скоро след терапията. След много различни процедури се е разбрало, че лекуващите са притежавали повишени нива на енергия и постепенни подобрения на здравословните си проблеми неминуемо след всяка манипулация.